PC & T DANIŞMANLIK;Kredi Danışmanlığı,Ticari Kredi,Proje Kredisi,Yatırım Kredisi,İpotekli Kredi,Kredi Yapılandırma,Çek Kredisi,Hibe,Acil Nakit Kredi ve Diğer Tüm Krediler...
Yurt içi ve Yurt dışı piyasalardan ön ödemesiz en uygun şartlarda,Kredi  Temin Etmek İstiyorsanız.Bizi Aramadan Kesinlikle Karar vermeyiniz...
Kredi'mi Lazım,Nakit Para'ya İhtiyacınızmı Var,İşinizimi Büyüteceksiniz,Borçlarınız Başınıza Dertmi Oldu?O Zaman Doğru Yerdesiniz.Hemen Bizi Arayın Dertlerinize Son Verelim. İşiniz Büyüsün Yüzünüz Gülsün...          
         PC & T Danışmanlık;Hayallerinizin Ötesindeki Yer...

PC & T Danışmanlık; Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalardan Kredi'ye Çıkan En Kısa Yol...

PC & T Danışmanlık,
Ticari ve Kurumsal Şirketlerin finansal,kredi ihtiyaçlarının her zaman tam olarak karşılanması ve Şirketlerin hedeflerine en uygun ve kabul edilebilir bir sürede ulaşmasını sağlaması amacıyla tecrübeli ve konusunun uzmanı finans ekibiyle her an danışmanlık yaptığı şirketlerin yanında yer almaktadır. PC & T Danışmanlık ekibini oluşturan profesyonellerin hepsi ayrı ayrı olmak üzere uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler. Farklı uzmanlık ve ihtisas alanları, geniş katılımcı ve herbirinin diğerini tamamlayan mesleki iş ve bilgi birikimleriyle, PC & T Danışmanlığın konusunun uzmanı çalışanları danışmanlığını yaptığı şirketler için en uygun kurumsal finans,yurt içi ve yur dışı kredi çözümlerini bularak en kısa sürede en uygun kredi temini'ni yaptırarak firmanın likit ihtiyacını en hızlı şekilde gidermek temel prensibidir.
Borç piyasalarında ulusal ve uluslararası bankalar, finans,kredi kurumları, kredi kuruluşları ve kamu kurumları, sermaye piyasalarında ise yatırım bankaları, uzmanlaşmış finansal,kredi kuruluşları, özel sermaye fonları, hükümet kuruluşları ve OECD üyesi ülkelerin belli başlı büyük şirketleri ile yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki içerisinde olan PC & T Danışmanlık sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde borç,şirketlere ticari kredi,borç yeniden yapılandırılması,yatırım kredisi,proje kredisi ve diğer tüm ihtiyaçlar için yurt içi ve yurt dışı piyasalardan her türlü ticari kredi temini çalışmalarını başarıyla ve en ivedi şekilde sonuçlandırmaktadır.Yurt dışı kredi'ler uzun vadeli 1 ila 3 yıl ödemesiz 10 ila 15 yıla kadar vadeli olabilir.Yurt dışı kredi'ler yatırım,proje ve finansman kredisi olarak temin edilebilir.Yurt dışı kredi proje ve yatırım kredisinde uygulanacak proje ve yatırım yatırım tamamlanıncaya kadar ipotek teminatlı olup yatırım tamamlanınca ipotekler serbest bırakılarak çalışan yatırın temlik alınarak yapılır.Yurt dışı kredi'lerin finansman için olanı ise gayrimenkul yani taşınmazların Türkiyede'ki muhabir banka aracılığı ile ipotek tapu dairesinden mülkiyeti muhafaza kaydı konularak kredi sağlanması esasına dayanmaktadır.

PC & T  Danışmanlık ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki bilgi birikimi ile, başta proje finansmanı,kredi'si ve finans ortaklıkları olmak üzere rekabetçi ve yenilikçi Türk şirketlerinin finansman,kredi ihtiyaçlarının giderilmesi,sağlanması üzerine çalışmalar yapan bir kredi danışmanlık şirketidir. 
Türk Şirketleri ile Fon'lar, ulusal ve uluslararası bankalar, finansal,kredi kurumları  ulusal ve uluslararası yatırımcılar arasında sağlam bir köprü,bağ oluşturmak üzerine kurulmuş kredi danışmanlık şirketidir.

PC & T Danışmanlık şirketlere, işletme kredi'si,yatırım kredi'si,proje kredi'si,ticari kredi ortaklık,şirket satın alma ve uzun vadeli fon kaynaklarına kadar geniş bir perspektifte finansal,kredi çözümleri sunabilen bir kredi danışmanlık şirketidir.
Gerek Türk gerekse yabancı şirketlerin finansal gelişimlerinin planlanması ve uzun vadeli finansal,kredi ihtiyaçlarının zamanında etkin ve hızlı bir biçimde giderilmesine ilave olarak, şirketlerin mevcut kredi yapılarının sermaye piyasalarındaki değişimlere uygun hale getirilmesi bir başka deyişle mevcut kredi yada kredilerinin yeniden yapılandırılmasıda sunulan hizmetlerimiz arasındadır.

PC & T Danışmanlık saygın ulusal ve uluslararası banka ve sigorta iştirakleri finans ortaklığı fonları ile Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Temsilcisi ve Danışmanı sıfatı ile yakın işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunması sebebiyle müşterilerine uzun vadeli finans,kredi alternatifleri ve her türlü kredi temini hususunda kredi temini gücünü artırmıştır.
Finansal yapının, şirketin ihtiyaçlarına ve günün koşullarına uygun olarak biçimlendirilmesi ve fonlarla desteklenmesi PC & T Danışmanlığın uzman olduğu danışmanlık modellerinden  sadece biridir.
Şirketlerin finansal durumunun uzun vadeli hedefler çerçevesinde ele alınması ve yapılandırılması ile birlikte kredi'lerin değişen şartlar ve şirket beklentileri doğrultusunda vade ve maliyet unsurlarını da gözeterek yeniden yapılandırılması, Türkiye şartlarında şirketlerin uzun vadeli kalıcı ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için olmazsa olmazlarındandır. 
Bu durumda PC & T Danışmanlık kredi'nin yeniden yapılandırılması için gereken alt yapının hazırlanması ve kısa orta ve uzun vadeli iş planlarının oluşturulmasında mali,stratejik ve hukuksal kredi,müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


web stats